[1]
สาธิตสมิตพงษ์ เ. 2022. การเปรียบเทียบผลการรักษากระดูกต้นขาส่วนกลางหักระหว่าง Dynamic compression plate กับ Locking compression plate. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 19, 1 (เม.ย. 2022), 53–63.