[1]
คะตา ว. , สมกำลัง พ. และ อารยะศิลปะธร น. 2022. ผลการใช้รูปแบบการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยใช้ครอบครัวเป็นฐาน อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 19, 2 (ส.ค. 2022), 154–163.