[1]
ดารุนิกร พ. และ สืบเมือง อ. 2022. การเปรียบเทียบการรักษามะเร็งลำไส้ตรงระยะลุกลามเฉพาะที่ที่ได้รับการฉายรังสีร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัดก่อนการผ่าตัดกับการฉายรังสีร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัดหลังการผ่าตัดในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 19, 2 (ส.ค. 2022), 100–112.