[1]
พูลเพิ่ม ป. , มีเทียน น. และ วงศ์พิริยโยธา อ. 2022. ปัญหาและความต้องการการบันทึกทางการพยาบาลในโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 19, 2 (ส.ค. 2022), 88–99.