(1)
สันธนพัฒน์กุล ก.; คนกล้า ม. การศึกษาการฉีดสารแปลกปลอมเข้าอวัยวะเพศที่มารับการรักษาทีโรงพยาบาลเลย. MKHJ 2019, 13, 9-17.