(1)
สมบูรณ์ก.; คำสะอาดศ. การศึกษาระบาดวิทยาและผลการรักษาในผู้ป่วยที่มีภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบติดเชื้อจากการล้างไตทางหน้าท้อง. MKHJ 2019, 16, 13-21.