(1)
สุริยะ เ.; ศิริรวย ม.; เหล็กเพชร จ. .; สร้อยสูงเนิน เ. . .; ดีรักษา ศ. . . ระยะเวลาการเข้าถึงและการส่งต่อของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์. MKHJ 2021, 17, 140-147.