(1)
เลิศสวัสดิ์วิชา น. รายงานผู้ป่วย : มะเร็งกล้ามเนื้อเรียบที่พบเริ่มต้นในตับอ่อน. MKHJ 2021, 17, 94-99.