(1)
คงไพจิตรวงศ์ ป. การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดลำไส้ใหญ่และทวารหนักผ่านกล้องวิดีทัศน์. MKHJ 2021, 17, 131-139.