(1)
ถมอุดทา อ. .; ถมอุดทา ป. . เถาเอ็นอ่อนสมุนไพรสู่การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม. MKHJ 2021, 18, 113-122.