(1)
ยมศรีเคน ฉ. ผลการรักษาการผ่าตัดสร้างเส้นเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าผ่านกล้องส่อง ในโรงพยาบาลมหาสารคาม. MKHJ 2021, 18, 22-32.