(1)
โสบุตร์ ป.; พุฒิคามิน ณ. . ปัจจัยทำนายความรุนแรงของการบาดเจ็บสมองในผู้ป่วยสมองบาดเจ็บ. MKHJ 2022, 19, 77-87.