(1)
ช่างถม ส. ผลการรักษาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงใน โรงพยาบาลมหาสารคาม. MKHJ 2022, 19, 157-165.