(1)
กุลนันทนนท์ ธ. Lymph Node Ratio เป็นปัจจัยการพยากรณ์โรคของมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้รับการผ่าตัดเลาะต่อมน้ำเหลือง ในโรงพยาบาลมหาสารคาม. MKHJ 2022, 19, 43-52.