(1)
โคตรมี ต.; แก้วกันยา ศ. . . Lymph Node Ratio เป็นปัจจัยการพยากรณ์โรคในมะเร็งเต้านม ที่ได้รับการผ่าตัดร่วมกับการเลาะต่อมน้ำเหลือง. MKHJ 2022, 19, 35-42.