(1)
อารีย์สว่างวงศ์ ภ. . ผลการรักษามะเร็งเต้านมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลมหาสารคาม. MKHJ 2022, 19, 107-115.