สมบูรณ์ก.; คำสะอาดศ. การศึกษาระบาดวิทยาและผลการรักษาในผู้ป่วยที่มีภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบติดเชื้อจากการล้างไตทางหน้าท้อง. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, v. 16, n. 1, p. 13-21, 11 ก.ค. 2019.