[1]
สันธนพัฒน์กุล ก. และ คนกล้า ม., “การศึกษาการฉีดสารแปลกปลอมเข้าอวัยวะเพศที่มารับการรักษาทีโรงพยาบาลเลย”, MKHJ, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 9–17, ก.ค. 2019.