[1]
สมบูรณ์ก. และ คำสะอาดศ., “การศึกษาระบาดวิทยาและผลการรักษาในผู้ป่วยที่มีภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบติดเชื้อจากการล้างไตทางหน้าท้อง”, MKHJ, ปี 16, ฉบับที่ 1, น. 13-21, ก.ค. 2019.