[1]
ยมศรีเคน ฉ., “การวินิจฉัยและการรักษาภาวะอ่อนแรงผู้ป่วยโรคขาดวิตามินซี (โรคลักปิดลักเปิด) : รายงานผู้ป่วย 2 รายในโรงพยาบาลมหาสารคาม”, MKHJ, ปี 16, ฉบับที่ 2, น. 62–71, ต.ค. 2019.