[1]
สุริยะ เ., ศิริรวย ม., เหล็กเพชร จ. ., สร้อยสูงเนิน เ. . ., และ ดีรักษา ศ. . ., “ระยะเวลาการเข้าถึงและการส่งต่อของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์”, MKHJ, ปี 17, ฉบับที่ 3, น. 140–147, ก.พ. 2021.