[1]
แก้วคำลา ศ., “ประสิทธิผลของกระบวนการกลุ่มต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน คลินิกเบาหวานงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเสลภูมิ”, MKHJ, ปี 17, ฉบับที่ 3, น. 179–184, ก.พ. 2021.