[1]
คงไพจิตรวงศ์ ป., “การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดลำไส้ใหญ่และทวารหนักผ่านกล้องวิดีทัศน์”, MKHJ, ปี 17, ฉบับที่ 3, น. 131–139, ก.พ. 2021.