[1]
ปินะเก ช., สุวัฒนศิลป์ อ. ., คงอุ่น ว. ., นามวงศ์ น. ., และ เรียงริลา ส. ., “การพัฒนาโปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนล้างไต”, MKHJ, ปี 17, ฉบับที่ 3, น. 64–75, ก.พ. 2021.