[1]
คลังพระศรี ป., “การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด : กรณีศึกษา 2 ราย”, MKHJ, ปี 17, ฉบับที่ 3, น. 119–130, ก.พ. 2021.