[1]
ชมภูคำ อ., “ปัจจัยพยากรณ์โรคที่ดีของการรักษาผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุบาดเจ็บช่องท้องแบบไม่มีแผลทะลุที่ได้รับการผ่าตัดในโรงพยาบาลมหาสารคาม”, MKHJ, ปี 17, ฉบับที่ 3, น. 199–209, ก.พ. 2021.