[1]
ถมอุดทา อ. . และ ถมอุดทา ป. ., “เถาเอ็นอ่อนสมุนไพรสู่การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม”, MKHJ, ปี 18, ฉบับที่ 2, น. 113–122, ส.ค. 2021.