[1]
ยมศรีเคน ฉ., “ผลการรักษาการผ่าตัดสร้างเส้นเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าผ่านกล้องส่อง ในโรงพยาบาลมหาสารคาม”, MKHJ, ปี 18, ฉบับที่ 2, น. 22–32, ส.ค. 2021.