[1]
ศรีพรม ช., กาญจนอุทัย ศ. ., จันทะนุกูล อ. ., ชำนาญ ก. ., และ พุ่มสมบัติ อ. ., “การนำสายเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดถาวรออก ผ่านทางหลอดเลือดดำด้วยการใช้เลเซอร์ เนื่องจากภาวะติดเชื้อจากการใส่เครื่อง ร่วมกับเปลี่ยนเป็นเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติแบบฝังไว้ในชั้นใต้ผิวหนังภายหลัง ในหน่วยตรวจสวนหัวใจ โรงพยาบาลศิริราช”, MKHJ, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 15–22, เม.ย. 2022.