[1]
บุญทน บ., “เปรียบเทียบผลลัพธ์ทางคลินิกของผลการเปลี่ยนแปลงมุมความลาดชันของกระดูกหน้าแข้งส่วนต้นภายหลังการผ่าตัดข้อเข่าเทียมชนิดทดแทนการทำงานของเอ็นไขว้หลัง”, MKHJ, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 65–76, เม.ย. 2022.