[1]
ศรีโพนทัน จ., “การพัฒนาแผนการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาสารคาม. ”, MKHJ, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 10–17, ต.ค. 2021.