[1]
ช่างถม ส., “ผลการรักษาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงใน โรงพยาบาลมหาสารคาม”, MKHJ, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 157–165, เม.ย. 2022.