[1]
กุลนันทนนท์ ธ., “Lymph node ratio เป็นปัจจัยการพยากรณ์โรคของมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้รับการผ่าตัดเลาะต่อมน้ำเหลือง ในโรงพยาบาลมหาสารคาม”, MKHJ, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 43–52, เม.ย. 2022.