[1]
โคตรมี ต. และ แก้วกันยา ศ. . ., “Lymph node ratio เป็นปัจจัยการพยากรณ์โรคในมะเร็งเต้านม ที่ได้รับการผ่าตัดร่วมกับการเลาะต่อมน้ำเหลือง”, MKHJ, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 35–42, เม.ย. 2022.