[1]
อารีย์สว่างวงศ์ ภ. ., “ผลการรักษามะเร็งเต้านมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลมหาสารคาม”, MKHJ, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 107–115, เม.ย. 2022.