[1]
ดารุนิกร พ. . และ สืบเมือง อ. ., “การเปรียบเทียบการรักษามะเร็งลำไส้ตรงระยะลุกลามเฉพาะที่ที่ได้รับการฉายรังสีร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัดก่อนการผ่าตัดกับการฉายรังสีร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัดหลังการผ่าตัดในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด”, MKHJ, ปี 19, ฉบับที่ 2, น. 100–112, ส.ค. 2022.