[1]
พูลเพิ่ม ป. . ., มีเทียน น. ., และ วงศ์พิริยโยธา อ. ., “ปัญหาและความต้องการการบันทึกทางการพยาบาลในโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”, MKHJ, ปี 19, ฉบับที่ 2, น. 88–99, ส.ค. 2022.