กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-เมษายน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล