[1]
แผ่นทอง ช., “ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี”, NHEJ, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 13–22, ธ.ค. 2021.