กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการบำบัดทางปัญญาบนพื้นฐานของสติ ต่อภาวะซึมเศร้าในผู้เป็นเบาหวาน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy