กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบความรู้สึกเจ็บครรภ์คลอดระหว่างผู้คลอดครรภ์แรกและครรภ์หลังในระยะที่หนึ่งของการคลอด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy