กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการตนเองของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ประเทศภูฎาน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy