กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบความร่วมมือในการรับประทานยาของวิธีการจัดยาของญาติผู้ดูแลและปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือในการรับประทานยา ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ใช้ยาหลายขนาน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy