กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนด้านความปลอดภัย ต่อการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของหัวหน้าเวรหอผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลเอกชน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy