กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของกระบวนการกำกับตนเองต่อ น้ำหนักตัว ทัศนคติ และพฤติกรรม การออกกำลังกายด้วยการเดินของอาสาสมัครสาธารณสุขหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกิน1 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy