กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะแทรกซ้อน ในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดในระยะวิกฤต Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy