กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการของบิดามารดาเมื่อเด็กมีภาวะไข้ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy