กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถของตนเองในการคลอดต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการคลอด และการควบคุมตนเองระหว่างการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy