กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการใช้โปรแกรมกลุ่มบำบัดตามแนวคิดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยจิตเภท Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy