กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการให้การปรึกษารายบุคคลตามแนวทฤษฎีการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อความคิดเชิงบวกและภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy